NEWS AND EVENTS

 • Maa Yojana & Ayushman Bharat Yojana

   2019-02-21 09:55:19
 • મા કાર્ડ ધારકો માટે ખુશખબર.

   

  સનશાઈન ગ્લોબલ હોસ્પિટલ માંજલપુરમાં કેન્સર અને હૃદયરોગ ની સાથે જોઈન્ટ રીપ્લસમેન્ટ અને મુત્રપિંડ સંબંધી ( નેફ્રોલોજી, યુરોલોજી અને ડાયાલીસીસ માટે મફત સુવિધા ઉપલબ્ધ

   2018-10-06 16:58:21
 • " સ્પેશ્યલ કાર્ડિયાક પેકેજીસ"

  #Cardiology #cardiac #heart #health #care #cure #Manjalpur #Vadodara#Sunshine #Global #Hospital

  સ્વાસ્થ્ય અને સફળતાના ૮ વર્ષ નિમિત્તે 
  સનશાઇન ગ્લોબલ હોસ્પિટલ માંજલપુર લાવી રહ્યા છે
  " સ્પેશ્યલ કાર્ડિયાક પેકેજીસ"
  (હેલ્ધી હાર્ટ ચેકઅપ, એન્જીઓગ્રાફી, એન્જીઓપ્લાસ્ટી અને બાયપાસ સર્જરી)
  એપોઈંટમેન્ટ / વધું માહિતી માટે સંપર્ક કરો - 8469880808

   2017-12-18 13:07:33
 • Sunshine Global Hospital Manjalpur completes 8 years of Health & Happiness

  For you... With You..
  Growing Together
  Sunshine Global Hospital Manjalpur completes 8 years of Health & Happiness !!
  We thank you all to make us achieve this milestone..

   2017-11-22 11:47:59
 • નિષ્ણાંત કાર્ડીઓલોજીસ્ત સાથે હૃદયરોગ સંબંધી જાહેર પરિસંવાદ

  #Cardiac #Health #Talk #Cardiologist #Care #Cure #Happiness
  સનશાઇન ગ્લોબલ હોસ્પિટલ દ્વારા આયોજીત નિષ્ણાંત કાર્ડીઓલોજીસ્ત સાથે હૃદયરોગ સંબંધી જાહેર પરિસંવાદ
  શ્રેયસ સ્કુલ માંજલપુરમાં ૮ ઓકટોબર રવિવાર સવારે ૧૦ થી ૧૨
  વધું માહિતી માટે સંપર્ક ૭૫૭૪૮૧૪૭૧૨

   2017-10-03 09:59:11
 • World Heart Day

  #WorldHeartday

  At the Heart of Health

  Eating and drinking well gives your heart the fuel it needs for you to live your life. Today, make just a few simple changes to your diet to help reduce your own and your family’s risk of heart disease and stroke.

  Try not to eat so many processed and prepackaged foods which are often high in sugar and fat
  Cut down on sugary beverages and fruit juices – choose water or unsweetened juices instead
  Swap sweet, sugary treats for fresh fruit as a healthy alternative
  Try to eat 5 portions (about a handful) of fruit and veg a day – they can be fresh, frozen, tinned or dried
  Keep the amount of alcohol you drink within recommended guidelines
  Make your own healthy school or work lunches at home

   2017-09-29 10:25:33
 • 'મા'કાર્ડ ધારકો માટે ખુશખબર !!

  માંજલપુરની સુપર સ્પેશયાલટી સનશાઈન ગ્લોબલ હોસ્પિટલમાં તમે હૃદયરોગ અને કેન્સરનાં રોગ માટે 'મા' યોજનાં અંતર્ગત વિનામુલ્યે સારવાર મેળવી શકો છો. વધું માહીતી માટે સંપર્ક કરો 8469880808

   2017-06-26 16:46:48
 • Sunshine Global Privilege Card

  Sunshine Global Hospitals launches 
  " Sunshine Global Privilege Card"
  One Card .. Many Benefits
  Family Coverage, Health Benefits and so on.......
  Grab your card from any of our branches 

   2017-06-02 15:24:00
 • Sunshine Global Hospital pays tribute to womanhood on this Woman’s day.

  Every home & heart, Every feeling & moment of happiness is truly incomplete without a woman.

  Sunshine Global Hospital pays tribute to womanhood on this Woman’s day. 

   2017-03-07 16:30:34
 • US Orthosurgeon in India to learn from Dr. Rajiv Shah

  Dr. Amanda Fantry, Orthopedic Surgeon from Brown University USA is @ Sunshine Global Hospital for training and guidance under Dr. Rajiv Shah, an experienced orthopedic surgeon and one of the few foot and ankle surgeons in India.
  This is first of its kind & indeed a proud moment for us and nation that a Orthopedic Surgeon from USA
  During her training she will be assessing OPD patients, surgeries and will perform surgeries under assistance of Dr. Rajiv Shah.

   2017-01-21 11:09:57
 • Pharmacie De Qualite (PDQ) certification

  Sunshine Global Hospitals, Manjalpur has excelled in this department, winning an approval for Pharmacie De Qualite (PDQ) certification with Platinum Grading with a rating of 100%. We are the first hospital in Gujarat @ second hospital in all of western India to achieve this feat. The credit goes to the diligent team of pharmacists and staff who work punctiliously to serve with all their passion and heart

   2016-12-13 10:09:41
 • 7 years of Health and Happiness

  Thank you for your belief in us.

  Sunshine Global Hospital Completes 7 years of Health & Happiness

   2016-11-22 09:55:15
 • Free OPD Consultations

  Sunshine Global Hospital (Vadodara, Bharuch & Surat) announces Free OPD consultations (by our Full Time Doctors) to ease patient difficulties for 500 / 1000 Rupees Notes, till 30th November 2016

   2016-11-19 07:50:52
 • World Osteoporosis Day

  Love your bones... Exercise Your Bones... Feed your bones

  Weight-bearing exercise and resistance exercise are particularly important for improving bone density and helping to prevent osteoporosis.

  Calcium and Vitamin D Build Bones When your body doesn’t have enough calcium, it will start to break down your bones to get what it needs. That means you lose bone mass. So it’s important to make sure you have this nutrient every day in your diet or from supplements

   2016-10-20 09:30:15
 • World Heart Day - 29 September is the biggest platform for raising awareness about cardiovascular disease (CVD).

  This World Heart Day, we want everyone to understand what they can do to fuel their hearts and power their lives. Your heart is at the heart of your health. And it's easy to give it the care it deserves.

  Just a few simple steps such as eating more healthily, cutting down on alcohol and stop smoking can improve your heart health and your overall well-being.

   2016-09-29 12:23:42
 • Heart First - An initiative by Sunshine Global Hospital

  #SGH #Heartfirst #Health #Tips #Dilkibaat
  Your first step to Healthy Heart
  Sunshine Global Hospital Launches " Heart First - Check up Package"
  Register today !!!
  Call 7574814710 for more details !

   2016-09-17 14:45:23
 • Awarded as Best Multispecilaty Hopsital of the Year 2016-17 by Elets India

  Sunshine Global Hospitals, Gujarat awarded as "Best Multispecialty Hospital of the year 2016 -17" @ Smart Health Care Conclave by Elets on 12th August @New Delhi ..
  Felicitated by Dr Jagdish Prasad, Director general , Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
  We dedicate this award to our patients and customers for their belief in us through the journey of Health & Happiness Always !!

   2016-08-16 12:54:01
 • Organ Donation-A gift of Life


  Organ Donation Day is observed every year on 13th of August. Due to lack of awareness, there are myths and fears in peoples’mind about organ donation. The aim of this day is to motivate normal human beings to pledge to donate organs after death, and to spread awareness about the importance of organ donation.
  Organ Donation is donating a donor's organs like heart, liver, kidneys, intestines, lungs, and pancreas, after the donor dies, for the purpose of transplanting them into another person who is in need of an organ.

   2016-08-13 11:33:02
 • Full Time Cardiologist now at Manjalpur

  Sunshine Family Welcomes Dr. Nirav Panchani, Interventional Cardiologist (MD; DM from J.J.Hospital Mumbai) @ Sunshine Global Hospital, Manjalpur..
  Visit Sunshine Heart Center to consult our Full time Cardiologist.
  Call 7574814710 for more information

   2016-08-02 13:15:12
 • Celebrating International Yoga Day

  Sunshine Global Hospital, Manjalpur gives another reason to live a‪#‎Healthy‬ Life.. Celebrating ‪#‎InternationalYogaDay‬ @ 21st June 6:30 am to 7:30 am..Yoga and Zumba session by Zumba Specialist "Nikki" 
  Inhale the Wellness
  Exhale the Stress !!!!

   2016-06-18 11:19:16
 • Celebrating Father's Week

  Father's Day(19th June 2016) is a celebration honoring fathers and celebrating fatherhood, paternal bonds, and the influence of fathers in society.. 
  Lets gift them a heart healthy package !
  Sunshine Global Hospital ,Manjalpur  initiates celebration of Fathers Week; from 19th to 26th June 2016.
  Book your father's day gift today: Call 7574814710 (Manjalpur) 

   2016-06-18 11:18:36
 • Expert on Board !

  Senior Joint Replacement Surgeon, Dr. Harshad Joshi, now available @ SGH Manjalpur on Sunday. Book your appointments @ 0265 -3300400..

   2016-05-28 10:44:25
 • Dr. Urmil Nimkar

  Sunshine Family Welcomes Dr. Urmil Nimkar, ENT Consultant @Sunshine Global Hospital Manjalpur
  Call 7574814710 for Appointment

   2016-05-20 12:59:36
 • Mother's Day Celebration

  Tag your mom for Good Health.On mother’s day @ 8 May,register your mom @ 7574814710 for free health screening@Sunshine Global Hospital from 10 am to 12 noon 

   2016-05-05 17:29:41
 • Sunshine Premier League !

  The Sparklers, Rockers, Challengers, Tigers, Fighters, Lions are ready to be on the ground......
  The teams collaboratively comprise of multiple levels right from Group COO, Directors, Staff, Outsource staff and many more.. Indeed a unique initiative..
  All the Sunshiners are heading towards an inter staff Cricket Match on 1st May @ Vadodara. 
  Do join for cheering up the Sunshiners !

   2016-04-27 12:49:05
 • End Malaria for Good.. Don't let them Bite.

  On World Malaria Day (25th April), Sunshine Global Hospital Urges to keep your Surroundings Mosquito Free.
  Consult your Doctor for any symptoms of fever.. Don't ignore !!

   2016-04-25 11:48:32
 • Foot and Ankle Orthopedics Fellowship Program

  Foot and Ankle Orthopedics Fellowship Program @ Sunshine Global Hospital Manjalpur Under Dr. Rajiv Shah. Fellow Doctors from various cities across India enrolled and completed this fellowship. SGH Manjalpur is only centre across the country to have this facility . The doctors also had an opportunity to interact and learn through web sessions LIVE from USA.

   2016-04-12 12:26:19
 • Launch of Sunday OPD on 10th April 2016

  Now meet your Favourite Doctor on Sunday also. 
  On World Health Day, Sunshine Global Hospital Manjalpur announces Sunday OPD. 
  Book your appointments @ 7574814710
  An initiative by Sunshine Global Hospitals 

   2016-04-09 10:21:23
 • Launch of Fellowship Program in Foot and Ankle Orthopaedics

  We invite selected applications for fellowhip Program in Foot and Ankle Orthopaedics under Fellowship Chair - Dr. Rajiv Shah

  Sunshine Global Hospital Manjalpur is the only Foot and Ankle Centre in India

  Dr. Rajiv Shah is internationally & nationally renowned personality in Foot & Ankle orthopaedics. Dr Rajiv Shah, a contributor to many international & national foot & ankle books & journals is a fellowship trained first ever Foot & Ankle Surgeon of India. He did fellowship in Foot & Ankle surgery from Chicago, USA, Columbus, USA & Gijon, Spain. He has to his credit starting of first ever foot & ankle centre of excellence of India & launching of first ever foot & ankle website of India. Dr Rajiv Shah is present President, Indian Foot & Ankle Society & also a national trainer in Indo-US, Indo-UK Foot & Ankle Surgery courses.

  His book " Foot and Ankle Orthopaedics" recently got Best Book Award 

   2016-03-31 13:05:43
 • Opening of Dialysis Suite ..

  Embarking a milestone: 19th March 2016
  We make our Dialysis Suite open for the patients on this World Kidney Week !

  Sunshine Global Hospital, Manjalpur has been serving the needs of critical patients for last 6 years; with more than 500 dialysis cases per month. We have now upgraded and brought in advancement in our dialysis suite, with 7 state of art Dialysis machine and Round the clock support of Doctors, Specialized Nurses and paramedic staff.

  Spreading Health and Happiness, Always

   2016-03-21 12:33:15
 • Women's Month Special Health Check up Packages

  Celebrating Healthy Women’s Month. ..
  Sunshine Global Hospital brings special health checkup packages for women from 15th to 31st March. Register Now @ 7574814710 

   2016-03-12 12:54:52
 • NABH Accredited Hospital

  We are marked for excellence

   2016-03-03 17:16:01
 • Launching of Patient Souvenir

  Launching of Patient Souvenir @ Sunshine Global Hospitals
  Fridge magnet showcasing our Emergency Helpline..
  This shall be helpful in connecting hospital in emergency !

  Spreading Health and Happiness, Always !

   2016-02-25 16:13:40
 • Spreading Health and Happiness... Always

  Sunshine Global Hospital, Manjalpur Captured Memories of our Patient. On birth of baby girl in family, Sunshiners gave a surprise cake to the family, making the moment memorable..

  We wish congratulations to the family !!

   2016-02-11 14:37:42
 • Sunshine Global Hospital on Exclusive Panel of Western Railway

  We are glad to announce Sunshine Global Hospital Manjalpur (NABH) is on exclusive panel of Western Railways providing cashless facilities to its employees and family members 

   2016-02-05 13:09:17
 • We are now NABH accredited !!

  Marked for Excellence !!

  Sunshine Global Hospital, Manjalpur is now NABH accredited

   2016-01-18 14:43:55
 • Heart First !!

  To a wonderful family, 
  Held together by, 
  The bonds of love and trust,

  Here’s wishing...

  Joy and Happiness..

  Happy World Family Day.

  Stay Healthy and Stay Fit.

  For Registration Call +91 75748 14712 / +91 84698 80808

  INR 699
  FBS, ECG, CBC – ESR, ECHO Screening, Lipid Profile

  INR 3999 for Angiography

   2016-01-01 16:54:37
 • Best Orthopaedic Book Award

  Dr. Rajiv Shah (Managing Director of Sunshine Global Hospitals)

  First Foot and Ankle Surgeon of India received the " Best Orthopaedic Book Award" for his book " Handbook on Foot & Ankle Orthopaedics"

   2015-12-30 11:06:03
 • Heart First

  We, at Sunshine Global Hospitals have all the solutions of your diseases. So, get checked up with our Heart First Packages at our hospital.

  For Registration Call +91 75748 14712 / +91 84698 80808

  INR 699
  FBS, ECG, CBC – ESR, ECHO Screening, Lipid Profile

  INR 3999 for Angiography
  50% Discount on Treadmill Test (TMT)

   2015-12-25 16:48:22
 • Heart First - Your first step to Healthy Heart....

  Heart First - Your first step to Healthy Heart....
  An initiative by Sunshine Global Hospital
  Get your Heart Checked Today. Register @ 7574814712 for special package of Rs. 699/- @ Sunshine Global Hospital Manjalpur...

   2015-12-15 12:17:02
 • 9 December - World Patient Safety Day

  Patient safety is a healthcare discipline that emphasizes the reporting, analysis, and prevention of medical errors that often lead to adverse healthcare events. As per statistical reports, healthcare errors impact 1 in every 10 patients around the world. Therefore, the World Health Organisation (WHO) calls patient safety an endemic concern.

  December 9, every year, marks the World Alliance for Patient Safety Day. The World Health Organisation (WHO) launched this Alliance day in 2005 to increase the awareness of unsafe healthcare. The purpose of Patient Safety Day is to revolutionize high level support and commitment to tackle patient safety issues in all parts of the world. Let us educate ourselves on patient safety and issues related to it, on this day.

   2015-12-09 14:35:37
 • Hair Transplant Camp 29 Nov 2015

  First of its kind, Hair Transplant Camp @ 29 Nov 2015

  Register Now / Call For Inquiry : 8866603399

   2015-11-26 12:44:48
 • SGH Manjalpur Completes 6 Years !!

  Milestone !!

  Thank you one and all who were and are a part of this journey !!

   2015-11-23 09:44:02
 • Safety Matters !

  Celebrate Diwali festival with Joy & Safety ! Sunshine Global Hospital Wishes Health and Happiness Always !!! We are available round the clock with our expert team ...

   2015-11-09 12:58:13
 • Happy Heart Package

  Happy Heart Package !!
  Selected Tests and Cardiologist Consultation in just Rs. 699/-..
  Get Registered Today. For more information call on 7574814710

   2015-10-26 14:49:11
 • Nutrition Week

  Sunshine Global Hospital Celebrates National Nutrition Week

  1st September 2015 - 7th September 2015

  Series of Informative Seminars by Prominent Speakers arranged for Patient Realtives and Staff

   2015-09-01 16:26:22
 • International Physiotherapy Conclave

  First ever International Physiotherapy Conference in Vadodara on 9th August 2015
  An initiative by Sunshine Global Academicals, Physiotherapy Conclave 2015 - Knee, Foot and Ankle..

  More than 120 Physiotherapists took the benefit of this unique conclave having Live webinar with Dr. Lindsey (Duke University)

  The Academic Program was designed by Dr. Rajiv Shah (Patron) - President Indian Foot and Ankle Society - MD - SGH Group , Dr. Tushar Shah (Course Chairman) - Head - Dept of Orthopedics SGH and Dr. Snehal Shah (Course Secretary) - Head - Dept of Physiotherapy SGH

   2015-08-20 12:28:25
 • Cardiac Health Checkup !!

  KNOW THE HEALTH OF YOUR HEART.

  A COMPLETE HEART CHECK UP WORTH RS.2500 IN JUST RS 699 /- ONLY.

  CALL +91-2653938333 / +91-7574814710 FOR MORE INFORMATION / APPOINTMENT.

  Because, Health is Precious !!

   2015-08-20 10:36:50
Find A Doctor

TESTIMONIAL